ZÁMEK BÍLOVEC. Představte si vzrušující pohled na jedinečnou scénku: Oblékání baronky Marie Sedlnitzké!
Vzácný moment napětí naplňuje vzduch když tajemný cizinec vjíždí na Zámek Bílovec a cosi pečlivě skrývá pod svou paží. Šepot o jeho příchodu se rozlézá jako letní vítr a každý se nemůže dočkat odhalení tohoto možného významného hosta.
Tajemný cizinec vstupuje a cosi pečlivě skrývá pod svou paží. Jeho kroky ozývají se šelestem tajemství. Co se skrývá za tou záhadnou návštěvou? Otázky se množí, zatímco vzrušení a očekávání napínají vzduch jako luk před výstřelem.
Baronce Sedlnitzké se vzrušením rozbuší srdce, když před sebou uvidí nečekaného hosta: samotného císaře Josefa II. Její pohled se zastaví na jeho tváři, zatímco on ji za paži zvedá a ujištuje, že ona se klanět nemusí.
S překvapením zírá baronka na malé kolečko, které jí císař podává. V tomto neočekávaném gestu se snoubí dvojí svět – aristokracie a venkovská prostota – vytvářejíc zajímavou a humornou scénu.
Po slovech chvály, aby se císař náhodou necítil znepokojen, je odměněn sklenkou lahodného vína z barončiných nejlepších sklepů, jako vzácný důkaz jejich uznání a přátelství.
Ve vzácném spojení štěstí a uspokojení se všichni přítomní herci sklání, jako závěrečný akt jejich společného dobrodružství a poděkování za potlesk.
Vzpomeňte na to pověstné odpoledne, kdy se dámy z vyšší společnosti, baronka Sedlnitzká a její švagrová baronka Emanuela Törring-Seefeld, sešly u hry v karty. Když poslední partie skončila, byla vítězem baronka Emanuela, která se rozhodla, že tento drobný triumf z jejího úspěchu patří těm, kteří ho potřebují nejvíce. A tak její výhra, místo aby se stala jejím pokladem, si našla cestu do srdce místního sirotčince. Baronka Sedlnitzká pohlédla na svou švagrovou s obdivem a vděčností v očích.
Foto: Petr Hrušecký
Lokalita: Zámek Bílovec