Rodina Fries

Róba tato ušita dle obrazu byla, jenž na zámku Lysickém jest umístěn.
Obrázky další, kde šaty tyto lze viděti:

Události na zámku Lysice

Loading…