Cestovati časem jednoduším nikdy nebylo

Zážitkem nevídaným bude pro vás tento den.
Šat honosný i doplňky rozličné sobě vyberete v ateliéru mém, kde pohodlí jest zaručeno.
Též účes vytvořím z vlasů vašich a líčidla vzácná nanesu vám.
Zdali ptáte se, kde jest šatstvo toto pořízeno bylo, pak vězte, že vše sama navrhla a ušila rukou svou jsem pro potěchu vaši.

Galerie

Galerie s obrázky to nejnovějšími

Loading…

Různé to zajímavosti

Události nejnovější

Loading…
 • Zámek Lysice 2021

  Oblékání dámy z 18.století – Robe a la Francaise Jak dámy v časech těchto oblékaly se, zjistiti jste mohli na zámku Lysickém. Sezonu návštěvní jsme takto ukončili a na nadcházející se zas velice těšíme.     Milý návštěvník obrázky krásné zaslal nám a velice děkujeme za ně:  

 • Zámek Kunín 2021

  Rok osvícenské šlechty – Růže pro paní hraběnku. Krásné dny jest prožili jsme na malebném zámečku v Kunwaldu (Kuníně), kde hosty vítali jsme s radostí. Též hraběnku Walburgu pozdravili jsme a vděčni jsme jí, že procházeti jsme se mohli po zámku.       Inspirací pro tyto šaty byli obrazy hraběnky Rebekky a její dcery […]

 • Zámek Valtice 2021 – Vinobraní

  Ženy, víno, zpěv. Krásný den jsme si jest užili na krásných to slavnostech, který mok všemi oblíbený opěvuje a koštovati ho můžete do sytosti. Však také proudem teklo víno, dobré to pochutiny na každém koutě zámku vychutnávati jsme mohli a atmosféru báječnou nevyjímaje.         ZPĚT ________________________________ na galerie akcí všech se navrátiti […]

 • Zámek Lysice 2021 – piknik

  Jak krásný den v zahradách zámku Lysice jsme mohli prožíti. V altánku malebném jest jsme laskominy si dali i kávičku vzácnou popili. Po zahradách jsme se procházeli a lid milý vítali s radostí. Též paní domu poděkovati chceme, že tuto čest mohli jsme míti.  

 • Šardičky 2021 – Napoleonské manévry

  My, jenž zastánci režimu starého jsme, podívati jsme se přichvátali, když slavný to Napoleon bojoval na poli tomto.  

 • Valtice 2021 – piknik

  Jak nádherný den jest to byl, když s přáteli radovati jsme se mohli. Kéž více dní nám bude dopřáno spolu prožíti.