Cestovati časem velmi jednoduché jest

Zážitkem nevídaným bude pro vás tento den. Šat honosný i doplňky rozličné sobě vyberete v ateliéru mém, kde pohodlí jest zaručeno. Též účes vytvořím z vlasů vašich a líčidla vzácná nanesu vám.
Zdali ptáte se, kde jest šatstvo toto pořízeno bylo, pak vězte, že vše sama navrhla a ušila rukou svou jsem pro potěchu vaši.

Novinky a zajímavosti to všemožné

Loading…
 • Focení na zámku Úsobí a Kunín

  ! ! ! Nutno rezervovati ! ! ! Objednati se můžete bez meškání na adrese této: sarus.history.fashion@centrum.cz Atmosféru nezapomenutelnou jest užijete si na zámcích těchto malebných, když honosný šat sobě obléknete a vstříc dobrodružství vykročíte. Však termínu musíme se vždy nejprve dotázati, by jiní dvořané již zámek zamluven neměli či snad festivalů, trhů či radovánek […]

 • Nejnovější oděvy dámské

Události v roce 2022 plánované

Události již proběhnuty vši

Loading…
 • Zámek Kunín 2022

  Oblékání hraběnky Walburgy Viděti mohli jste, jak hraběnka šat svůj obléká za pomoci komorné. Matka Rebekka dohlížeti též musela, by dcera nezkušená ničeho nezanedbala.   Obrázky tyto krásné ctihodná paní Lenka Malinová zaslala nám a velice děkujeme za ně.

 • Zámek Valtice – Velikonoce 2022

  Nádherný to den ve společnosti příjemné jest prožili jsme a již velice těšíme se na události nadcházející v roce tomto 2022.    

 • Rokoko dýchánek 2022

  Když dámy v salonku růžovém sejdou se na potlach, nálada jest velmi příjemnou. Dobroty nachystány na stolku čekají a vyzývají ku hodování. Poté čtení z knihy zábavné čtení nastane a smíchu neubránímeš se.

 • Zámek Lysice 2021

  Oblékání dámy z 18.století – Robe a la Francaise Jak dámy v časech těchto oblékaly se, zjistiti jste mohli na zámku Lysickém. Sezonu návštěvní jsme takto ukončili a na nadcházející se zas velice těšíme.     Milý návštěvník obrázky krásné zaslal nám a velice děkujeme za ně:  

 • Zámek Kunín 2021

  Rok osvícenské šlechty – Růže pro paní hraběnku. Krásné dny jest prožili jsme na malebném zámečku v Kunwaldu (Kuníně), kde hosty vítali jsme s radostí. Též hraběnku Walburgu pozdravili jsme a vděčni jsme jí, že procházeti jsme se mohli po zámku.       Inspirací pro tyto šaty byli obrazy hraběnky Rebekky a její dcery […]

 • Zámek Valtice – Vinobraní 2021

  Ženy, víno, zpěv. Krásný den jsme si jest užili na krásných to slavnostech, který mok všemi oblíbený opěvuje a koštovati ho můžete do sytosti. Však také proudem teklo víno, dobré to pochutiny na každém koutě zámku vychutnávati jsme mohli a atmosféru báječnou nevyjímaje.      

Galerie rozličné