Zde jest má nabídka

Zážitkem nevídaným bude pro vás tento den. Šat honosný i doplňky rozličné sobě vyberete v ateliéru mém, kde pohodlí jest zaručeno. Též účes vytvořím z vlasů vašich a líčidla vzácná nanesu vám.
Zdali ptáte se, kde jest šatstvo toto pořízeno bylo, pak vězte, že vše sama navrhla a ušila rukou svou jsem pro potěchu vaši.

Události roku 2022

Oděvy nejnovější

Loading…

Galerie rozličné