Co jest o mě napsali lidé dobří, jenž navštívili mne a portréty ku památce si odnesli.