ZÁMEK LYSICE.
Jak krásný den v zahradách zámku Lysice jsme mohli prožíti. V altánku malebném jest jsme laskominy si dali i kávičku vzácnou popili. Po zahradách jsme se procházeli a lid milý vítali s radostí.
Též paní domu poděkovati chceme, že tuto čest mohli jsme míti.

 

Lokalita: Zámek Lysice