Zde můžete shlédnouti dámské šatstvo z nabídky mojí, kteréž to všechno jest možno vyzkoušeti v příbytku mém.