Obrázky to další, kde šaty tyto lze viděti:

 

Oděv tento určen jest ku malebným vyjížďkám na koni.
Velikostí jest menší, proto ženy drobnější jej obléknouti mohou.