Kdo jest jsme?

Dámy dobrých mravů, do honosných rób vždy oděné, kteréž to úsměv na rtech málo kdy ztratí.

Co jest posláním naším?

Prioritou naší jest jsou procházky po krásných to pamětihodnostech dob minulých, v časech Ludvíka XIV. postavených, vším pozlátkem zdobených.

Kdy jest přicházíme?

Když potřeba je ducha pozvednouti a úsměv na lících lidem vykouzliti.

Členky spolku našeho

Obrázky to z výletů našich