Dámy a pánové, jenž odvahu našli a do šatů honosných odít se nechali. Zejména pak dámy na hlavách účesy si nechali vytvořiti i líčidla na tváře nanésti dali. Ti všichni velmi překvapeni byli, když poprvé v zrcadle lesklém svůj odraz z dob minulých spatřili. Tu změnili se rázem a odvážně vykročili vstříc dobrodružství nevídanému, snad jen v románech popsanému.
A mě hrdost jímala, že práci dobrou jsem odvedla a úsměv na tvářích jim vykouzlila. To nejlepší moje odměna vždy jest.