Na piknik v zámecké zahradě jsme vyrazili, leč počasí nebylo nakloněno nám. Proto uchýlili jsme se do zámeckých komnat, kde posečkaly jsme, nežli nepřízeň počasí byla zažehná.