Bylo neskonalou nám ctí, že mohli jsme se procházeti po zámku tomto. Obdivovati skvosty a vybavení to krásné.