Není snad vhodnějšího času pro procházky v róbách honosných, nežli slavností k tomu určených.