Krásný den na zámku to malebném Slavkov

Mé dámy milované byly toliko hodné, že sdílely se mnou tento nádherný to den. Pokrmy lahodné vzali jsme sebou, na trávě zelené rozložily je a hodovali do sytosti.
I hru v kroket vyzkoušely jsme a po malebném parku prošli se toliko.
Vzpomínáme s radostí na tento náš první společný den, který jest v historii vešel.