ZÁMEK KUNÍN 2022.
Viděti mohli jste, jak hraběnka šat svůj obléká za pomoci komorné. Matka Rebekka dohlížeti též musela, by dcera nezkušená ničeho nezanedbala.

 

Obrázky tyto krásné ctihodná paní Lenka Malinová
zaslala nám a velice děkujeme za ně.