Jak nádherný den jest to byl, když s přáteli radovati jsme se mohli. Kéž více dní nám bude dopřáno spolu prožíti.