My, jenž zastánci režimu starého jsme, podívati jsme se přichvátali, když slavný to Napoleon bojoval na poli tomto.