Zámeček tento jest malebný a proto navštěvován bývá nejváženějšími to hosty. Ti procházejíc se po zámku a zahradách nechávají se obdivovati v toliko róbách honosných. Nejedni si i portréty nechávají dělati pro památku svoji i generacím příštím.

 

 

 

I vy jest můžete tento zámek navštíviti a jakožto panstvo zde pobýti.
Však jest nutno počkati na příležitost tuto, kteráž bývá včasně oznámena zde na stránkách těchto:
Akce a novinky

 

Pokud snad by jste chtěli na zámku pobýti sami, objednati se můžete zde:
Zámek Úsobí