Zámeček tento jest malebný a proto navštěvován bývá nejváženějšími to hosty. Ti procházejíc se po zámku a zahradách nechávají se obdivovati v toliko róbách honosných. Nejedni si i portréty nechávají dělati pro památku svoji i generacím příštím.
I vy jest můžete tento zámek navštíviti a jakožto panstvo zde pobýti.

 

 

 

 

Zámek Úsobí

https://www.zamekusobi.cz/