Více obrázků oděvu tohoto:

 

Oděv tento určen jest ku malebným vyjížďkám na koni.
Velikostí jest menší, proto ženy drobnější jej obléknouti mohou.