Příroda obklopuje milence a ti nerušeně mohou věnovati se sami sobě a krásná slůvka sobě šeptati.

Také pár urozený na zámku malebném může lásku vyznávati si, přepychem obklopen a za zdmi skryt.

Cena focení v páru – 4.500 Kč

Rezervace

Záloha 1.000 Kč se platí i v případě, že zkouška proběhne za déle než 10 dní od rezervace. Bez zkoušky či zaplacení zálohy se rezervace automaticky zruší.