Kdo jest jsem?

Žena dobrých a počestných mravů, kteráž to zalíbení našla v navrhování a zhotovování oděvů, zkoumajíc nejnovější módní to výstřelky nejurozenějších dam z řad královských.

Co jest mým posláním?

Navrátit ducha dětského a hravého těm, kteří přát si to budou. Protože není větší radosti, nežli hrát si a zapomenout na starosti všední, toliko vzdálené právě robátkům, jenž bezstarostná léta prožívají.

Můj cech jest dovoluje mi

Hlavní to náplní mou jest je portréty zhotovovati přístrojem to záhadným a tajemným, jenž přivezla jsem si při cestách budoucností, fotoaparátem zvaným. Věřím, že přístroj tento si i v dnešních časech lidé oblíbí. Tyto podobizny pak zhotovuji s neskonalou radostí a nadšením mě vlastní, neboť technické to výstřelky jsou jest také mou velikou vášní.

Druhou vášní mou jest honosné róby zhotovovati z tkanin a krajek cizích to krajů, tak oblíbených to u dvora a šlechty.

Nejvíce dámy a panny najdou v mém krámku zalíbení, poněvadž pro ně nejvíce oděvů přichystala jsem.

Považte dámy, že není větší slasti, nežli obléknouti nejnovější módní to šat zvaný Robe a la Française, jenž v daleké Paříži nosí dámy u dvora i sama královna obléká jej.

Avšak ani pánové nepřijdou zkrátka – kabátce slušivé, fiží zdobené, paruky z žíní to vyrobené.

Robata taktéž mohu obléci, ač výběr oděvů těchto není zdaleka v takové míře zastoupen jako u dam. Avšak nezoufejte dámy, která dítka již jste povila, vyrobiti více oděvů pro ně plánuji již v brzký čas.

Kde naleznete mne?

Město mé milované a místo pobytu mého jest Brno. Na okraji města tohoto jest přebývám v malebné to kolonii u lesa. Komnata má jest skromná, leč v duchu přátelském a rodinném. Zde ráda vás uvítám, při šálku čaje či kávy můžeme rozjímati a oděvy vybírati a zkoušeti.