Události

Rokoko akce

Loading…
 • Zámek Kunín 2022

  Oblékání hraběnky Walburgy Viděti mohli jste, jak hraběnka šat svůj obléká za pomoci komorné. Matka Rebekka dohlížeti též musela, by dcera nezkušená ničeho nezanedbala.   Obrázky tyto krásné ctihodná paní Lenka Malinová zaslala nám a velice děkujeme za ně.

 • Zámek Valtice – Velikonoce 2022

  Nádherný to den ve společnosti příjemné jest prožili jsme a již velice těšíme se na události nadcházející v roce tomto 2022.    

 • Rokoko dýchánek 2022

  Když dámy v salonku růžovém sejdou se na potlach, nálada jest velmi příjemnou. Dobroty nachystány na stolku čekají a vyzývají ku hodování. Poté čtení z knihy zábavné čtení nastane a smíchu neubránímeš se.

 • Zámek Lysice 2021

  Oblékání dámy z 18.století – Robe a la Francaise Jak dámy v časech těchto oblékaly se, zjistiti jste mohli na zámku Lysickém. Sezonu návštěvní jsme takto ukončili a na nadcházející se zas velice těšíme.     Milý návštěvník obrázky krásné zaslal nám a velice děkujeme za ně:  

 • Zámek Kunín 2021

  Rok osvícenské šlechty – Růže pro paní hraběnku. Krásné dny jest prožili jsme na malebném zámečku v Kunwaldu (Kuníně), kde hosty vítali jsme s radostí. Též hraběnku Walburgu pozdravili jsme a vděčni jsme jí, že procházeti jsme se mohli po zámku.       Inspirací pro tyto šaty byli obrazy hraběnky Rebekky a její dcery […]

 • Zámek Valtice – Vinobraní 2021

  Ženy, víno, zpěv. Krásný den jsme si jest užili na krásných to slavnostech, který mok všemi oblíbený opěvuje a koštovati ho můžete do sytosti. Však také proudem teklo víno, dobré to pochutiny na každém koutě zámku vychutnávati jsme mohli a atmosféru báječnou nevyjímaje.      

 • Zámek Lysice – piknik 2021

  Jak krásný den v zahradách zámku Lysice jsme mohli prožíti. V altánku malebném jest jsme laskominy si dali i kávičku vzácnou popili. Po zahradách jsme se procházeli a lid milý vítali s radostí. Též paní domu poděkovati chceme, že tuto čest mohli jsme míti.  

 • Šardičky – Napoleonské manévry 2021

  My, jenž zastánci režimu starého jsme, podívati jsme se přichvátali, když slavný to Napoleon bojoval na poli tomto.  

 • Valtice – letní piknik 2021

  Jak nádherný den jest to byl, když s přáteli radovati jsme se mohli. Kéž více dní nám bude dopřáno spolu prožíti.

 • Zámeček Belveder 2021

  Krásný den na malebném zámečku Belveder, jenž nově opraven jest. Návštěvníky láká jeho klidná to atmosféra, kde poseděti u kávičky mohou a rozjímati.

 • Zámek Slavkov u Brna 2021

  Krásný den na malebném zámku ve Slavkově jest to byl. Sic počasí nepřálo, ni krapet radosti neubralo nám, že procházeti jsme se zde mohli.

 • Zámek Valtice – Vinobraní 2020

  Ženy, víno, zpěv. Krásný den jsme si jest užili na krásných to slavnostech, který mok všemi oblíbený opěvuje a koštovati ho můžete do sytosti. Však také proudem teklo víno, dobré to pochutiny na každém koutě zámku vychutnávati jsme mohli a atmosféru báječnou nevyjímaje.         ZPĚT ________________________________ na galerie akcí všech se navrátiti […]

 • Rokoko procházka – Outlander Team 2020

  Dámy jest milé a veselé, jenž měla jsem tu čest poznati. Věru vděčna jsem jim, že texty cizojazyčné pro nás ráčili překládati, když příběhy Sassenach Claire napjatě v bedničce s trubadúry jsme sledovali. Poděkováním jest jsou jim obrazy a vzpomínky tyto, když procházely se v róbách honosných přírodou, kteréžto také hlavní hrdinka nosívala v Paříži […]

 • Zámek Valtice – Feste Teatrale 2020

  Není snad vhodnějšího času pro procházky v róbách honosných, nežli slavností k tomu určených.     ZPĚT ________________________________ na galerie akcí všech se navrátiti  

 • Zámek Valtice – procházka 2020

  Opět s radostí vyšli jsme do zahrad malebného zámku ve Valticích. Stýskalo se nám věru převelice, o tom není pochyb. V brzký návrat opět doufáme, by radost činili jsme druhým i sobě 🙂 Další obrázky z procházky této: Momentky to vtipné: ZPĚT ________________________________ na galerie akcí všech se navrátiti

 • Zámek Valtice – Feste Teatrale 2019

  Není snad vhodnějšího času pro procházky v róbách honosných, nežli slavností k tomu určených.   ZPĚT na galerie Rokoko akcí Zámek Valtice: Původně gotický hrad založený ve 12. století pasovskými biskupy. Od roku 1530 se Valtice staly sídelní rezidencí knížecího roku Liechtensteinů. Bohatství rodu demonstruje velikost a nádhera výzdoby celého zámeckého areálu. Jeho současnou podobu […]

 • Zámek Vizovice – piknik 2019

  Na piknik v zámecké zahradě jsme vyrazili, leč počasí nebylo nakloněno nám. Proto uchýlili jsme se do zámeckých komnat, kde posečkaly jsme, nežli nepřízeň počasí byla zažehná. ZPĚT na galerie Rokoko akcí

 • Zámek Police 2019

    ZPĚT na galerie akcí

 • Zámek Potštejn – procházka 2019

    ZPĚT na galerie akcí

 • Zámek Buchlovice – procházka zahradami 2019

  Nádherný to letní prosluněný den v zahradách zámku Buchlovice.

 • Zámek Valtice – piknik 2019

  Již nejednou jsme se procházeli na tomto krásném zámku, který stal se útočištěm našim. Vždy se rádi a s láskou vracíme, aby krásné chvíle jsme prožívali znovu a znovu.     Zámek Valtice Původně gotický hrad založený ve 12. století pasovskými biskupy. Od roku 1530 se Valtice staly sídelní rezidencí knížecího roku Liechtensteinů. Bohatství rodu […]

 • Květná zahrada v Kroměříži – procházka 2018

   

 • Zámek Lysice – procházka 2018

  Ač podzimní čas byl, jak letní se jevil. Proto neodolali jsme a vyšli na procházku po krásných to zahradách tohoto zámečku. Slunce žhnulo velice a tak zaměstány byli naše ruce a vějíře.  

 • Zámek Valtice – druhá procházka 2018

 • Zámek Valtice – procházka 2018

  Bylo neskonalou nám ctí, že mohli jsme se procházeti po zámku tomto. Obdivovati skvosty a vybavení to krásné.

 • Zámek Slavkov – Procházka 2018

  Krásný to den Dámy mé drahé vždy se mnou prochází se po zahradách, zábavné to historky sdělujíc a pikantní to drby prozrazujíc. Zpestřením nám byla jest hra na slepou bábu. Veselo bylo při této hře, kteráž by se mohla zdáti spíše dětskou.

 • Zámek Slavkov – Piknik 2018

  Krásný den na zámku to malebném Slavkov Mé dámy milované byly toliko hodné, že sdílely se mnou tento nádherný to den. Pokrmy lahodné vzali jsme sebou, na trávě zelené rozložily je a hodovali do sytosti. I hru v kroket vyzkoušely jsme a po malebném parku prošli se toliko. Vzpomínáme s radostí na tento náš první […]