Místa to vzdálená i blízká, jenž navštívili jsme, do rób honosných vždy oděni.