Není jest krásnějšího pohledu na svět, nežli z koňského hřbetu. Zda pravdivé jest toto můžete také vyzkoušeti a sami poté pověděti blízkým svým. Důkazem budou vám obrázky ku příležitosti té zhotoveny. Šat honosný bude vám zapůjčen s klobučkem pro projíždky na koni to určený.

Hřebec statný, zvaný Bente, potěší vaši duši elegancí a ušlechtilostí svojí. Však vysoký je tento kůň, proto pro odvážné a nebojácné je toto určeno.

Tuto nabídku není možno ještě využíti.