Krásné dva to zámky mám tu čest nabídnouti vám ku potěše a chvílím to vznešeným. Zámky tyto jsou Valtice a Úsobí.

Ženy i muži s odvahou můžou vykročiti vstříc dobrodružství bez váhání a dopřáti tak sobě chvíle vznešené a radostné v róbách to honosných, mou vlastní rukou s láskou ušitých.

Zámek ValticeZámek Úsobí

Však jest nutno počkati na příležitost tuto, kteráž bývá včasně oznámena zde na stránkách těchto: