Slyšte všichni, kdož portrét sobě chcete nechati zhotoviti, v budoáru útulném.
Zima jest v proudu plném a proto nabízím tuto možnost nevídanou, kteráž měšec váš neodlehčí toliko.
Cena příjemná jest a to 3.000 Kč pro dámu jednu.
Pokud snad pár zamilovaný přijít chtíti bude, pak 5.000 Kč zaplatí.
Co vše za cenu tuto obdržíte?
Oděv bude vám zapůjčen. Doplňků různých, výběr veliký též poskytnut. Účes vytvořen. Líčidla nanesena na tváře. Toliko 1 hodina portrétování a 5 portrétů krásných v ceně této bude obsaženo.
Pokud snad více obrazů si žádati budete, toliko 200 Kč za každý z nich zaplatíte.
To vše platno jest do 31. 3. 2022
Možné využíti jen na portréty v ateliéru mém a žádných jiných slev či voucherů již možno využíti nelze.
Dotazy či snad objednávky zde můžete učiniti: sarus.history.fashion@centrum.cz

 

Zde ukázky portrétů zhlédnouti můžete: