Moji drazí, vítám vás ve svém novém Růžovém salonku a přeji jest krásnou to podívanou.
Též omluvte drobnou nervozitu moji, neb pranic připraveno neměla jsem a řeč má od srdce plynula.